E-BOOK

Jak chronić pracowników przed wypaleniem zawodowym w Twojej firmie?

Pobierz darmowy poradnik, żeby dowiedzieć się od czego zacząć, co można zmienić, a co ulepszyć, wprowadzając strategię well-beingową w Twojej firmie.

Lead_magnet__wypalenie__ilustracja

(PL) Lead magnet_ wypalenie (book cover)

W Polsce aż 62% pracowników doświadczyło objawów wypalenia zawodowego*

*Źródło: Group Health Report, STADA, 2019.

W 2019 roku wypalenie zawodowe zostało uznane przez Światową Organizację Zdrowia za oficjalną diagnozę medyczną i wpisane do Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych. Od stycznia 2022 roku lekarze mogą diagnozować u pracowników wypalenie zawodowe.

Stres dotyka każdego pracownika - jest problemem indywidualnym, ale może stać się problemem dla pracodawcy. Długotrwały stres może prowadzić do wypalenia zawodowego. Wypalony pracownik nie integruje się z zespołem lub częściej wpada w konflikty, częściej bierze zwolnienia lub przychodzi do pracy, bo musi. Spada jego produktywność, zaangażowanie, a wraz z nimi spada efektywność firmy. Jak zapobiec wypaleniu zawodowemu?

Dzięki temu e-bookowi:

  • dowiesz się, czym jest wypalenie zawodowe i jakie są jego objawy,
  • poznasz konsekwencje, jakie niesie ze sobą wypalenie zawodowe dla pracodawcy,
  • znajdziesz odpowiedź na pytanie, czy to pracodawca jest odpowiedzialny za profilaktykę wypalenia zawodowego,
  • dowiesz się, jakie działania możesz podjąć, żeby chronić pracowników przed wypaleniem.
Małgorzata Ohme
Psycholożka, dziennikarka, Chief Impact Officer w Mindgram

“Na pracodawcy spoczywa ogromna odpowiedzialność. Jest on zobowiązany do stworzenia miejsca pracy, które promuje równość, przyjazne środowisko pracy i umożliwia pracownikom osiągnięcie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Współczesny pracodawca powinien wspierać jednostkę na wiele różnych sposobów, np. poprzez oferowanie wsparcia psychologicznego, promocję działań profilaktycznych oraz szkolenia pracowników, aby każdy był świadomy problemu, jakim jest wypalenie zawodowe i mógł aktywnie uczestniczyć w budowie pozytywnej i zdrowej kultury pracy.”

Pobierz nowy raport Mindgram

Wypełnij poniższy formularz, aby otrzymać raport:

Media o mindgram: